Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål

Svar

Skal vi selv udarbejde vores privatlivspolitik?

Nej, systemet udarbejder automatisk jeres fonds privatlivspolitik, og privatlivspolitikken bliver også automatisk opdateret, hvis I ændrer jeres uddelingspraksis.

Kan vi indhente de nødvendige samtykker fra vores ansøgere?

Ja, systemet sørger for automatisk indhentning af alle relevante samtykker fx særskilt samtykke ved indhentning af helbredsoplysninger.

Bliver vores modtagne ansøgninger arkiveret?

Ja, systemet sørger for automatisk arkivering og sletning af information i henhold til både GDPR, fondslovgivning og skattelovgivning.

Kan vi sende beskeder til og modtage beskeder fra ansøgere?

Ja, I kan både skrive til og modtage beskeder fra ansøgere i systemet.

Er det muligt for os at lave brugerstyring?

Ja, I kan nemt invitere brugere til systemet samt tildele de enkelte brugere relevante roller. Hvis en bruger ikke længere skal have adgang til systemet, så kan I også fjerne brugeren.

Er det muligt for os at lave brugerstyring?

Ja, I kan nemt invitere brugere til systemet samt tildele de enkelte brugere relevante roller. Hvis en bruger ikke længere skal have adgang til systemet, så kan I også fjerne brugeren.

Kan vi få hjælp, hvis vi har spørgsmål til Grant Compass?

Ja, vi hjælper meget gerne. I har altid adgang til en online brugervejledning, men vi svarer også meget gerne på spørgsmål via chatten eller på telefon 6177 9230.

Skal vi betale ekstra for flere brugere på Grant Compass?

Nej. Når I har underskrevet kontrakten, så har I et ubegrænset antal brugere på Grant Compass.

Hvordan kommer vi igang?

Når aftalen er underskrevet, så kan I straks komme igang. Grant Compass hjælper jer med onboardingen, og det kan klares på én dag. Oprettelse og onboarding er gratis.

Er prisen ekskl. moms?

Ja. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er ekskl. moms.

Hvor ofte bliver vi faktureret?

I faktureres årligt og betaler forud medmindre andet er særskilt aftalt.

Hvor lang er bindingsperioden på aftalen?

Jeres aftale træder i kraft, når I underskriver kontrakten. Aftaleperioden er 12 måneder og den forlænges automatisk. I kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på 30 dage.

Hvad sker der med vores data, hvis vi opsiger aftalen?

Som kunde er I indehaver af, erhverver af og kan frit disponere over jeres egne data, herunder data leveret af ansøgere af fondsmidler. Grant Compass skal efter jeres skriftlige anmodning udlevere kundedata. Udleveringen af kundedata sker i et anerkendt format efter Grant Compass’ valg.

Hvad sker der med vores data, hvis vi opsiger aftalen?

Som kunde er I indehaver af, erhverver af og kan frit disponere over jeres egne data, herunder data leveret af ansøgere af fondsmidler. Grant Compass skal efter jeres skriftlige anmodning udlevere kundedata. Udleveringen af kundedata sker i et anerkendt format efter Grant Compass’ valg.

Er det svært at skifte til Grant Compass?

Nej. Vi hjælper jer hele vejen igennem, og langt de fleste dokumenter kan bestyrelsen endda underskrive digitalt.

Er der omkostninger ved at flytte til Grant Compass?

I vil kunne opleve, at den bank I flytter fra, opkræver nogle handelgebyrer for at sælge jeres nuværende investeringer. Vi tager intet gebyr for oprettelse eller overførsler. Alt er inkluderet.

Hvad med alle de ting min nuværende forvaltningsafdeling hjælper mig med i dag?

Hos Grant Compass hjælper vi med alle de ting, I normalt får hjælp til i dag og mere til. Vi har desuden digitaliseret mange af dagligdagsopgaverne, så det bliver endnu lettere for jer.

Er Grant Compass ikke bare et fordyrrende led mellem os og Nykredit?

Det korte svar er nej. Vi har sammen med Nykredit skabt en helt ny måde for fonde at forvalte deres penge på. Mange af de dyreste aktiviteter, som normalt ligger hos banken, tager vi os af, mens kernebankydelserne som depot, konti, og værdipapirhandel ligger hos Nykredit.

Hvordan bliver fondens formue investeret?

Investeringerne er en kombination af investeringsforeninger og ETF'er, som samlet indeholder tusindvis af aktier og obligationer og dermed har en god spredning af risiko. Sammensætningen af porteføljen for den enkelte fond afhænger bl.a. af risikoappetit og uddelingspolitik.

Hvordan er vores midler sikret?

Skulle det ske at Grant Compass måtte lukke, vil fondens investeringer stadig være placeret i Nykredits forvaltningsafdeling. Kundeforholdet mellem fonden og Nykredit vil fortsætte som hidtil.

Investerer I bæredygtigt?

Vi tror på, at fremtiden for vækst ligger i virksomheder, der er bæredygtige. Derfor vælger vi så vidt mulig bæredygtige investeringer. Vi går dog ikke på kompromis med vores hovedfokus. Vores fonde skal have den bedst mulige portefølje for at kunne uddele penge til deres formål.

Hvordan kan Grant Compass gøre det så meget billigere end vores nuværende bank?

Vi varetager altid fondens interesse og har derfor fravalgt de dyreste aktivt forvaltede investeringsprodukter, og i stedet benytter vi passivt forvaltede indeksprodukter. Derudover har vi skåret vores løsning til, så I kun får og betaler for det, som fonden har brug for.

Er Grant Compass Invest en uafhængig investeringsrådgiver?

Grant Compass’ investeringsunivers består af investeringsforeninger fra SparInvest og Nykredit kombineret med udenlandske ETF’er. Samarbejdet med Nykredit sikrer, at Fondene får fordelagtige priser, når der anvendes produkter fra Nykredit og SparInvest. Grant Compass’ rådgivning er derfor ikke uafhængig og fokus er på et begrænset udvalg af finansielle instrumenter.

Opdaterer Grant Compass Invest sine anbefalinger til fondes investeringer?

Grant Compass Invest vurderer løbende og som minimum en gang om året, hvordan din fonds investeringer passer med dine ønsker til risiko og din viden om finansielle instrumenter. Vi kontakter dig derfor minimum en gang om året og beder dig opdaterer fondens oplysninger om risiko appetit og finansiel viden.

Hvad gør jeg, hvis jeg har feedback, gode idéer eller er utilfreds med Grant Compass?

Vi arbejder hele tiden med at forbedre vores service og relationer til vores kunder. Vi vil derfor rigtig gerne høre fra dig, hvis du har feedback, gode idéer eller klager. Du er altid velkommen til at kontakte vores Customer Relations og klageansvarlige på tine@grantcompass.com.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Vi vil meget gerne svare på dine spørgsmål samt give dig en introduktion til Grant Compass. Skriv til os for at få svar på dine spørgsmål samt aftale en eventuel præsentation af vores løsning.