Case

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond om omkostninger, effektivisering og tryghed

Anni Munch Jensen er fondssekretær i Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond. Vi har talt med Anni om formueforvaltning og værdien af at have al fondsarbejdet samlet på én platform.

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond blev stiftet i 1985, da rederiet Sydfyenske Dampskibsselskab havde oplevet en markant økonomisk fremgang i forbindelse med en ruteomlægning fra 1975. Fonden støtter foreninger og organisationers almennyttige formål i lokalområdet.

Én samlet platform effektiviserer både sekretær- og bestyrelsesarbejdet

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond valgte i juni 2021 at påbegynde samarbejdet med Grant Compass, som nu står for formueforvaltning, regnskab, bogføring og fondsadministration for fonden. Anni Munch Jensen siger:

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond

Stiftet

1985

Formål

Kulturelle, sociale og ideale formål, navnligt inden for Sydfynske A/S's geografiske område.

Efter skift til Grant Compass

Omkostningsniveau reduceret med 25% efter skift til Grant Compass.

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond

Stiftet

1985

Formål

Kulturelle, sociale og ideale formål, navnligt inden for Sydfynske A/S's geografiske område.

Efter skift til Grant Compass

Omkostningsniveau reduceret med 25% efter skift til Grant Compass.

“Vi kunne se at den digitale platform, det var lige os. Det var tydeligt, at vi kunne spare en masse tid, og at det ville være gavnligt at have alt fondsarbejdet samlet på én platform. Jeg tror faktisk, at mit fondsarbejde er minimeret med 75%.”

Anni Munch Jensen

Fondssekretær

Også for bestyrelsen har skiftet været positivt.

“For bestyrelsens vedkommende er det et kæmpe plus, at de kun skal ind ét sted. Nu logger de ind én gang, og så kan de både se, hvordan det forholder sig med vores midler, og se hvilke ansøgninger der er kommet ind.”

Transparens, lavere omkostninger og ekspertviden skaber tryghed

Udover effektivitet var omkostninger også et tema, der fyldte for fonden.

“Vi syntes, at det var blevet dyrt hos vores tidligere bank. Udover administrationen var der også nogle underliggende gebyrer, som ikke var så synlige. Da Grant Compass præsenterede deres investeringsanalyse, hvor vi kunne få det fulde overblik og sammenligne omkostningerne, så gav det mening for bestyrelsen at skifte.”

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fonds omkostningsniveau faldt med 25% i forbindelse med skiftet. Frigjorte midler som nu kan gå til de lokale projekter. Det var dog ikke kun omkostningerne, der gjorde udfaldet.

“Jeg tror, at det der gjorde udslaget var, at Kim Thenning og Anders Aagaard havde så solid en erfaring og baggrund inden for formueforvaltning. Vi følte os meget trygge” siger Anni.

Afslutningsvis kaster Anni et blik på fremtiden.

“Jeg bliver jo ikke i fonden for evigt. Jeg skal på efterløn næste år, og med Grant Compass ved jeg, at min efterfølger får meget nemt ved at overskue, hvad de egentlig skal arbejde i og med.”