Case

Antoniusfonden om generationsskifte, bestyrelsesansvar og om at blive taget alvorligt som mindre fond

Antoniusfonden valgte i februar 2022 at påbegynde samarbejdet med Grant Compass, som i dag varetager formueforvaltning, regnskab, bogføring og fondsadministration for fonden.

Vi har talt med fondens forperson, Annemarie Zacho-Broe, der til dagligt er Landsforkvinde i NGO’en Social Sundhed om, hvilke overvejelser de i bestyrelsen har gjort sig om det at drive en mindre fond i 2023. 

Generationsskifte gav anledning til at genbesøge fondens forvaltningsløsning

Annemarie tiltrådte som forperson i Antoniusfonden i 2015 som led i et generationsskifte. Det har givet anledning til en række forandringer i driften af fonden over de senere år.  Covid-19 blev den endelige katalysator for forandring i fonden:

“Det gav anledning til mere strategiske samtaler med hinanden om, hvordan vi gerne vil være bestyrelse, hvilken rolle vi gerne vil have, og hvordan vores formue skal forvaltes. Samtidig ville vi gerne optimere og digitalisere vores administrative arbejdsgange. Det har derfor været et rigtig godt valg for os at finde en aktør som Grant Compass, som kan varetage det hele for os.”

I denne proces er bestyrelsesansvaret i forhold til forvaltning af fondens formue blevet tydeliggjort:

Antoniusfonden

Stiftet

Skt. Antoniusdag den 17. januar 1949

Formål

Forskning og forsøgsvirksomhed samt anden virksomhed med mentalhygiejnisk sigte.

Efter skift til Grant Compass

Omkostningsniveau reduceret med ca 32% efter skift til Grant Compass.

Antoniusfonden

Stiftet

Skt. Antoniusdag den 17. januar 1949

Formål

Forskning og forsøgsvirksomhed samt anden virksomhed med mentalhygiejnisk sigte.

Efter skift til Grant Compass

Omkostningsniveau reduceret med ca 32% efter skift til Grant Compass.

“Vi har fået et fornyet blik på, hvor stort et ansvar der ligger hos os i forhold til, hvordan formueforvaltningen foregår. Det er det, vi er sat i verden for. Det er vigtigt for os at tage det alvorligt og tage det på os.”

Annemarie Zacho-Broe

Forperson

En fondsbestyrelse der er blevet mere opsøgende, aktiv og bevidst om sit ansvar

Ved at samle hele fondsarbejdet hos Grant Compass oplever Antoniusfonden, at der er sket en optimering både af fondens formue og bestyrelsens tid.

Annemarie mærker allerede, at hun har fået frigivet tid til at fokusere på fondens formål og dens ansøgere:

“Jeg har kunnet bruge mine kræfter på at være ude og besøge nogle af de projekter, vi støtter. Jeg har langt flere møder nu med potentielle samarbejdspartnere og eventuelt kommende ansøgere, end vi har haft nogensinde før. På den måde bliver det en positiv spiral.”

Den tættere kontakt til fondens målgruppe og Grant Compass’ digitale ansøgningssystem har tilsammen haft den effekt, at fonden får flere og mere relevante ansøgninger. Den positive spiral mærker hun også blandt resten af bestyrelsen:

“Det er blevet en mere aktiv bestyrelse, og det er blevet mere interessant at være bestyrelsesmedlem i fonden. Det betyder noget, at man er der og tager del i diskussionerne.”

En samarbejdspartner der tager dig alvorligt og forstår rammevilkårene for små fonde

Processen har understreget, hvor vigtigt det er, at man som fond tager sig selv alvorligt og bliver taget alvorligt af sine samarbejdspartnere, fortæller Annemarie. Hertil uddyber hun:

“Der er faktisk en forholdsvis bred vifte af services og samarbejde, jeg kan have med jer (red. Grant Compass), som jeg ikke har mulighed for at gå andre steder hen og få. For mig har det derfor også handlet om, hvilken værdi det giver for en bestyrelsesforperson at indgå i det her samarbejde, så det fortsat er attraktivt at varetage denne post i fremtiden.”

Når vi spørger Annemarie, hvad de væsentligste årsager er til, at Antoniusfonden valgte at samle fondens drift hos Grant Compass, peger hun på:

  • Et moderne, GDPR-compliant ansøgningssystem

  • En tæt personlig kontakt til Grant Compass’ rådgivere 

  • En samarbejdspartner, der forstår rammevilkårene for små fonde 

  • En samlet løsning (fondsadministration, formueforvaltning, regnskab og revision)

Annemarie anbefaler også andre fonde, selv de helt små, at tage nogle af disse strategiske samtaler. Det handler om at have en holistisk tilgang til fondsarbejdet og blive bevidst om alle de valg, man som bestyrelse træffer vedr. administration, formueforvaltning mv., der i sidste ende er også er udslagsgivende for fondens uddelinger.

Afslutningsvis konkluderer Annemarie, at skiftet til Grant Compass har været “den bedste investering, vi har gjort i nyere tid”.