Én løsning til alle jeres behov

Grant Compass samler alle fondens værktøjer og arbejdsgange i ét system. Fra compliant ansøgerkommunikation til digital signering og ansøgningsbehandling.

Fremhævede funktioner

Modtag og vurdér ansøgninger

Værktøjer til screening, kategorisering og vurdering gør, at bestyrelsen i fællesskab nemt kan udvælge de bedst mulige ansøgninger.

Målret behandlingsprocessen

Målrettede automatiseringer tillader udsendelsen af enten støttebreve eller afslag til jeres ansøgere, så dialogen forbliver personlig, men effektiv.

Alle funktioner

Ansøgerkommunikation

Digital fondsside

Automatisk kobling mellem Grant Compass og Legatbogen.dk, så fonden får en ajourført, digital fondsside med frister, kriterier m.v. som supplement til et websted.

Fleksibel opsætning

Nem opsætning af FAQ, støttekriterier, ansøgningsfrister og krav til dokumentation, så ansøgere er bedst muligt vejledt og forberedt på at ansøge.

Automatisk GDPR

GDPR-compliant kommunikation med både interesserede og faktiske ansøgere i en samlet, digital indbakke - før, under og efter indsendelsen af ansøgningen.

Ansøgning og bevillinger

Screening

Automatisk screening af ansøgere tidligt i ansøgningsprocessen, så bestyrelsen sikres flest mulige relevante ansøgninger.

Udvælgelse

Kategorisering samt værktøjer til individuel og fælles vurdering gør, at bestyrelsen i fællesskab nemt kan udvælge de bedst mulige ansøgere.

Afstemning

Digital registrering af bestyrelsens stemmer gør det let at holde historisk overblik over fordelingen af stemmer i en given ansøgningsbehandling.

Massehandlinger

Udsending af støttebreve og afslag til ansøgere gennem målrettet brevfletning og fleksible opsætninger.

Betalingsfil

Sikker udtræk af betalingsfiler til bevillinger - formateret specifikt efter krav fra jeres egen bank.

Compliance

Fuldt indbygget compliance i forhold til GDPR, fonds- og skattelovgivning. Automatisk udarbejdning af privatlivspolitik, indhentning af samtykker samt arkivering og sletning af ansøgerdata.

Bestyrelsesarbejde

Digital signering

Indbygget funktion til digital signering, så alle bestyrelsens formelle dokumenter kan håndteres og behandles digitalt fra ét enkelt forum.

Statistik

Løbende statistik over bevillinger og udbetalinger, så både almennyttige og erhvervsdrivende fonde kan holde overblik over og redegøre for fordelingsnøgle og legatarfortegnelser.

Bestyrelsesforum

Et rettighedstilpasset og sikkert dokumentarkiv for hele bestyrelsen til opbevaring af interne mødereferater, vedtægter, årsrapporter m.v.

Lad os vise jer Grant Compass

Book et møde med os og hør mere om, hvordan Grant Compass kan gøre jeres fondsarbejde nemmere.