Fondsarbejdet samlet ét sted

Grant Compass samler alle værktøjer og arbejdsgange i ét system. På den måde taler alting sammen, så fondsarbejdet bliver hurtigere, bedre — og langt mere overskueligt.

Fremhævede funktioner

Modtag og udvælg ansøgninger

Udvælg i samarbejde de bedste ansøgere via værktøjer til debat, sortering og afstemning.

Store handlinger uden stort besvær

Send nemt bevillinger og afslag til alle fondens ansøgere.

Alle funktioner

Kommunikation

Administrér fondsprofil

Fonden får et online univers på legatbogen.dk til ansøgerne.

Match med ansøgere

Systemets søge- og ansøgningsfunktioner matcher fonden med relevante ansøgere.

Automatisk GDPR

Nemme og hurtige beskeder til ansøgere om fondens krav og frister, i fuld compliance med GDPR.

Ansøgning og bevillinger

Screening

Screening af irrelevante ansøgere. Screeningen sker automatisk i ansøgningsprocessen.

Udvælgelse

Med systemet kan bestyrelsen i fællesskab udvælge de bedst kvalificerede ansøgere.

Afstemning

Digital registrering af bestyrelsens stemmer i forhold til beslutninger om bevillinger.

Massehandlinger

Fremsendelse af bevillings- og afslagsbreve til samtlige ansøgere med få klik.

Brugerrettigheder

Administrator har mulighed for at tildele medlemmer individuelle brugerrettigheder.

Betalingsfil

Nemt og hurtigt udtræk af betalingsfil til banker, når der skal udbetales bevillinger.

Bestyrelsesarbejde

Compliance

Fuld compliance i forhold til GDPR, fonds- og skattelovgivning. Automatisk udarbejdet privatlivspolitik, indhentning af samtykker samt arkivering og sletning.

Bestyrelsesforum

Samling af fondens dokumenter som eksempelvis mødereferater, vedtægter og årsrapporter.

Digital signering

Mulighed for at underskrive f.eks. mødereferater, regnskaber og vedtægtsændringer digitalt.

Lad os vise jer Grant Compass

Book et møde med os og hør mere om, hvordan Grant Compass kan gøre jeres fondsarbejde nemmere.